CATEDRAL INTERIOR

Les maquetes

Les maquetes · Localització

Les maquetes les trobem exposades a la nau de la catedral i ens permeten seguir les diferents fases de construcció.

les maquetes de la catedra

Destacats

maqueta catedral de girona

Maqueta 1. Restitució hipotètica
de com devien ser les construccions
del fòrum de Gerunda a mitjans de
segle I, lloc que actualment ocupa
la catedral.

maqueta catedral de girona

Maqueta 1. Restitució hipotètica
de com devien ser les construccions
del fòrum de Gerunda a mitjans de
segle I, lloc que actualment ocupa
la catedral.

maqueta catedral de girona

 Maqueta 2. La catedral romànica, 1057. 

S’hi veuen dos campanars, la Torre de
Carlemany, conservada fins a l’actualitat,
i la torre de la façana. Tenia una sola nau.

maqueta catedral de girona

 Maqueta 2. La catedral romànica, 1057. 

S’hi veuen dos campanars, la Torre de
Carlemany, conservada fins a l’actualitat,
i la torre de la façana. Tenia una sola nau.

maqueta catedral de girona

Maqueta 3. Coexistència de les “dues catedrals”,
1517. 

El 1312 es posa la primera pedra d’una catedral
gòtica i es decideix no enderrocar la romànica.
A la façana s’hi afegeix un campanar anomenat
la Torre del Sepulcre, dissenyat per Pere Sacoma,
així com un àngel obrat per Guillem Morei.

maqueta catedral de girona

Maqueta 3. Coexistència de les
 “dues catedrals”, 1517. 

El 1312 es posa la primera pedra
d’una catedral gòtica i es decideix
no enderrocar la romànica. A la
façana s’hi afegeix un campanar
anomenat la Torre del Sepulcre,
dissenyat per Pere Sacoma, així
com un àngel obrat per Guillem
Morei.

Maqueta 4. La Catedral actual.

Maqueta 4. La Catedral actual.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL