CATEDRAL INTERIOR

La capella del Sagrat Cor

La capella del Sagrat Cor
Sepulcres dels bisbes Pere Rocabertí i Guillem de Vilamarí

Abans capella de santa Marta

En aquesta capella cal destacar els dos enterraments dels bisbes: Pere Rocabertí (1318-1324), a la dreta, i Guillem de Vilamarí (1312-1318), a l’esquerra. No sabem on havien d’anar originàriament les dues tombes ni perquè varen acabar en aquesta capella.

Destacats

La tomba del bisbe Pere Rocabertí
es troba emmarcada amb un arcosoli
i a la part superior del sepulcre hi
observem la figura jacent. Com que
no va ser pensada per a aquest lloc,
es va retallar la part alta de la mitra
i potser també un possible dosser.

La tomba del bisbe Pere Rocabertí
es troba emmarcada amb un arcosoli
i a la part superior del sepulcre hi
observem la figura jacent. Com que
no va ser pensada per a aquest lloc,
es va retallar la part alta de la mitra
i potser també un possible dosser.

El sepulcre de Guillem de Vilamarí,
molt deteriorat, el trobem també
sota un arcosoli. Destaca la figura
del bisbe Guillem per haver estat el
promotor de la capçalera gòtica que
va substituir l’antic absis romànic.

El sepulcre de Guillem de Vilamarí,
molt deteriorat, el trobem també
sota un arcosoli. Destaca la figura
del bisbe Guillem per haver estat el
promotor de la capçalera gòtica que
va substituir l’antic absis romànic.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL