CATEDRAL INTERIOR

La torre de Carlemany

La Torre de Carlemany

Està situada al costat nord de la Catedral. D’autor desconegut, pertanyia a la catedral romànica del segle XI i era un dels seus dos campanars.

És visible des del claustre; té set pisos, els quatre superiors tenen finestres geminades. Els pisos inferiors són més massissos i només tenen unes petites finestres verticals anomenades espitlleres. A cada pis hi podem veure decoració de dents de serra, arcuacions cegues i lesenes.

Destacats

La Torre des del claustre.

Finestres bessones.

Torre de la catedral
romànica, segle XI.

Decoració: dents de serra
i arcs cecs.

Carreus daurats de pedra
sorrenca, reaprofitats
d'època romana.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL