EL TRESOR DE LA CATEDRAL

La sala 2 – Taules de l’Anunciació

SALA 2
Taules de l’Anunciació

Les taules estan fetes amb la tècnica del tremp sobre fusta i totes dues formarien part d’un retaule actualment perdut. D’estil gòtic i amb una clara influència flamenca, són obra de Ramon Solà fill (1445-1502) i del taller familiar. En relació a la iconografia, es presenta la imatge clàssica de l’Anunciació: d’una banda, l’àngel amb un ceptre daurat i un filacteri amb la inscripció “Ave Gratia Plena”; de l’altra, la Verge Maria en actitud de recolliment i mans creuades sobre el pit, al damunt de la qual apareix el colom que representa l’Esperit Sant.

Destacats

Imatge de l’Anunciació:
l’àngel amb un ceptre daurat.

Imatge de l’Anunciació:
l’àngel amb un ceptre daurat.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL