EL TRESOR DE LA CATEDRAL

La sala 1 – El Beatus

EL TRESOR DE LA CATEDRAL

Les sales del Tresor es van construir el s. XVIII, amb la funció de sales capitulars que eren el lloc de reunió dels canonges.

L’any 1975 es reforma aquest espai per dedicar-lo exclusivament a museu. La darrera actuació és del 2021.

La majoria dels objectes que trobarem al Tresor -escultures, retaules, orfebreria, etc…- tenien una funció catequètica (ensenyament dels principis de la religió catòlica als fidels) de culte i decorativa.

Destacats

SALA 1 – El Beatus

Es tracta d’un còdex manuscrit pel prevere Senior i il·luminat per la monja Ende, un cas únic d’artista femenina, amb l’ajuda del prevere Emeteri. L’obra va ser acabada el 6 de juliol de l’any 975 al regne de Lleó i, segons notícies contrastades, el 1078 va ser donada pel clergue Joan a la biblioteca de la Catedral de Girona. Consta de 284 folis escrits en lletra visigòtica a dues columnes i conté cent vint imatges, miniatures d’estil mossàrab molt riques en policromia.

Visió del cel, en pàgina doble.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL