EL TRESOR DE LA CATEDRAL

La sala 2 – Retaule de santa Elena

SALA 2
Retaule de santa Elena 

Estem davant d’un retaule que es va contractar l’any 1519 i sabem que la talla es va fer el 1521, tal com està pintat a la grisalla del mateix retaule. La tècnica utilitzada és la pintura a l’oli i al tremp sobre fusta. Alguns estudiosos han apuntat que totes les escenes són obra d’en Pere Fernández, natural de Múrcia i resident a Itàlia i Girona. És clarament renaixentista d’influència italiana.

La iconografia fa referència a la Crucifixió i a la recerca de la Creu per part de santa Elena. Aquest retaule està concebut com un tot unitari, no era així en la resta d’obres de l’època; les figures dels diferents compartiments guarden relació d’escala, tot exceptuant la taula central de Santa Elena.

Destacats

Retaule de santa Elena. Iconografia.

Mare de Déu de la Misericòrdia.

Troballa de les
tres creus

L'emperador Constantí
troba paredada la porta
de Jerusalem*

Sant Narcís.

Santa Elena amb la
Creu i els tres claus.

Mort de santa Elena.

Escut representant
un xiprer, una de
les quatre fustes
de la Creu.

Detall del plafó central. Santa
Elena amb la creu i els claus.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL