CATEDRAL EXTERIOR

La porta dels Apòstols

La porta dels apòstols · Localització

Està situada a l’accés lateral sud de la Catedral. Obra iniciada cap al 1370, en estil gòtic, i acabada el 1975 en estil neogòtic. El projecte inicial és de Pere Sacoma, hi va treballar en Guillem Morei. Les escultures dels apòstols, de terracuita, són d’Antoni Claperós.; d’aquestes s’en conserven únicament dues que es troben a l’entrada del Tresor. (vegeu  l’apartat 26). Segurament fou la porta principal d’accés a la Catedral durant segles i és l’única portalada exterior gòtica que hi ha.

porta dels apòstols

Destacats

porta apostols

Arquivoltes modernes
reconstruides al segle XX.

Fornícula.

Mènsula.

Respatller que imita
finestrals gòtics.

Detall de les mènsules de les
fornícules que allotjava les
imatges dels dotze Apòstols.

Als murs dels costats de la porta
dels Apòstols hi podem trobar diferents
marques de picapedrers, uns senyals
que feien les diferents colles de
picapedrers i que servien per a justificar
les pagues corresponents.

Als murs dels costats de la porta
dels Apòstols hi podem trobar diferents
marques de picapedrers, uns senyals
que feien les diferents colles de
picapedrers i que servien per a justificar
les pagues corresponents.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL