CATEDRAL INTERIOR

Els vitralls

Els vitralls

Els trobem repartits pels finestrals dels murs de la Catedral. És difícil veure’n els detalls atesa la distància a la qual es troben, i per aquesta raó, aconsellem disposar d’uns binocles.

Atès que la Catedral es va construir amb segles de diferència, trobarem vitralls que oscil·len des del segle XIII, fins al segle XXI.

Destacats

Vitralls del presbiteri

– Són els més antics, exceptuant els de la capella de Corpus, que daten aproximadament de 1230.

– Són d’estil gòtic, de la primera meitat del segle XIV.

– El grup estava format per onze vitralls, dels quals deu encara es conserven en gran part.

Els temes són el cicle de la vida de la Mare de Déu. El primer (que és el que s’ha perdut) seria el seu naixement i, així, fins al darrer, on es representa la Dormició. Alguns dels plafons d’aquest conjunt, es troben representats a la taula de vitraller de Girona, conservada al Museu d’Art de la ciutat. Aquesta taula és l’eina que es feia servir per tallar, pintar i emplomar els vitralls durant l’edat mitjana i no se’n coneix cap altra al món.

L'Anunciació. Mestre del
presbiteri 
(anomenat així
perquè l’autor és desconegut).

      Taula de vitraller.

Vitralls de la girola

– Guillem Letumgard, vitraller alemany (de Constança), en va ser l’autor.

– Set vitralls són d’estil gòtic, de la segona meitat del segle XIV.

– El tema dels vitralls és la vida de Crist, menys en els tres últims de l’esquerra, en els quals es representen apòstols

– En aquesta sèrie podem observar la pèrdua de pintura als rostres dels personatges a causa del pas del temps.

Crucifixió.

Escenes de la Passió.
Mestre Letumgard

Vitralls de la Nau 1

– És un gran vitrall situat a la dreta de la nau. L’autor és el tolosà Antoni Thomas.

– És d’estil gòtic tardà.

– Està estructurat en tres registres, i s’hi representen els dotze apòstols.

Detall dels apòstols de la
part superior del vitrall.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL