CATEDRAL INTERIOR

La capella de l’Esperança

Capella de l’Esperança
El llit de la Mare de Déu i tomba del bisbe Boïl

Obra d’estil barroc i de grans dimensions de l’escultor Lluís Bonifaç. Es va acabar el 1775 i és de fusta daurada i policromada. El tema és la Dormició de la Mare de Déu.

Aquest conjunt escultòric es muntava davant l’altar de la nau central per a la festa de l’Assumpció, el dia 15 d’agost, i després es tornava a desmuntar. També s’havia fet una processó amb la marededeu en el seu llit pels carrers de Girona.

En la mateixa capella, antic refetor dels canonges, al mur esquerre, podem veure el sepulcre renaixentista del bisbe Guillem Boïl (1508-1532) emmarcat en una estructura arquitectònica clàssica.

Destacats

El llit de la Mare de Déu.

Orbre amb la creu.

Gran corona.

Esperit Sant, en forma
de colom.

La Mare de Déu ajaguda al llit
voltada de quatre àngels.

Querubins.

Querubins.

Altar.

Corona.

El llit de la Mare de Déu.

Orbre amb la creu.

Gran corona.

Esperit Sant, en forma
de colom.

La Mare de Déu ajaguda al llit
voltada de quatre àngels.

Querubins.

Querubins.

Altar.

Corona.

El llit de la Mare de Déu.

Orbre amb la creu.

Gran corona.

Esperit Sant, en forma
de colom.

La Mare de Déu
ajaguda al llit
voltada de
quatre àngels.

Querubins.

Querubins.

Altar.

Corona.

La Mare Déu en el llit vetllada
per quatre àngels, adormida,
amb les mans juntes.
Va vestida i porta calçat
.

La Mare Déu en el llit vetllada
per quatre àngels, adormida,
amb les mans juntes.
Va vestida i porta calçat
.

Sepulcre de Guillem Boïl. És una
extraordinària obra renaixentista
d’autor desconegut realitzada en
marbre.

Sepulcre de Guillem Boïl. És una
extraordinària obra renaixentista
d’autor desconegut realitzada en
marbre.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL