CATEDRAL INTERIOR

Els Apòstols

Els apòstols

Dos apòstols que originàriament estaven a la porta sud, l’anomenada Porta dels Apòstols. Representen sant Andreu i sant Judes Tadeu i tots dos són obra d’Antoni Claperós. L’any 1458 se signà el contracte per a la realització d’aquestes escultures: “(…) havien de fer nou pams d’alçada i estar envernissades amb llustre blanch (…)”.  Dos anys més tard es van instal·lar a la porta. Estan obrades en terracota i són d’estil gòtic.

A la Porta dels Apòstols hi havia dotze escultures. No està clar què va passar amb la resta de peces durant la Guerra Civil Espanyola. El cas és que només es van salvar aquestes dues. A més però, amb un canvi substancial. Després de la guerra, van convertir sant Judes Tadeu i sant Andreu en sant Pere i sant Pau, respectivament. Al primer li van afegir les dues mans i li van posar unes claus (símbol tradicional de sant Pere), i al segon també li van afegir les mans que li faltaven i una espasa de la qual només es conserva el pom. Recentment, s’ha descobert el mal entès. Avui en dia, la majoria dels llibres i les guies de la Catedral parlen encara de sant Pere i sant Pau.

Destacats

Sant Andreu convertit en sant Pau.

Sant Andreu convertit en sant Pau.

Sant Judes Tadeu convertit en sant Pere.

Sant Judes Tadeu convertit en sant Pere.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL