CATEDRAL INTERIOR

La capella de sant Esteve

La capella de Sant Esteve
Retaule de Sant Rafael

Abans capella de santa Magdalena

En aquesta capella hi trobem el retaule de sant Rafael. Anteriorment s’ubicava a la capella de sant Rafael, a l’ala sud del claustre, amb un estat molt deficient. L’any 2000 es va concloure una acurada restauració i es va col·locar a la capella de sant Esteve damunt d’un bancal de pedra.

L’autor és en Pere Costa, que va finalitzar l’obra l’any 1725; és d’estil barroc i està realitzada en fusta daurada i policromada.

Destacats

Al cos central hi ha un relleu
amb la representació de sant
Rafael i sant Gabriel, i a l’àtic
s’hi pot veure el relleu del bust
de sant Onofre.

Al cos central hi ha un relleu
amb la representació de sant
Rafael i sant Gabriel, i a l’àtic
s’hi pot veure el relleu del bust
de sant Onofre.

Al cos central hi ha un relleu
amb la representació de sant
Rafael i sant Gabriel, i a l’àtic
s’hi pot veure el relleu del bust
de sant Onofre.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL