CATEDRAL INTERIOR

La capella de Sant Isidor

La capella de Sant Isidor 
Tombes de Dalmau i Bernat Raset

Abans capella de sant Dalmau i sant Jordi

Conté el retaule dedicat a sant Isidor pagat pel canonge Isidor Orteu, i obrat cap el 1780. Cal destacar especialment, les tombes dels germans Dalmau i Bernat Raset.

Destacats

Sepulcre de Dalmau Raset

Dalmau Raset (1383-1451), fou el fundador de la capella. La seva tomba, a la dreta, és d’estil gòtic flamenc. El sepulcre és d’alabastre. L’estil i la tipologia són semblants al sepulcre de Bernat de Pau, però de dimensions més petites. Cal destacar el treball dels plecs de la casulla i la decoració del coixí.

Àngels pujant
l'ànima del difunt

El bisbe, amb dos acòlits,
aguantant el bàcul
i el gremial

Doctors llegint

El bisbe agenollat

Epitafi, a manera de
pergamí, sostingut
per quatre àngels

Estàtua jacent
del canonge

Àngels pujant
l'ànima del difunt

El bisbe, amb dos acòlits,
aguantant el bàcul
i el gremial

Doctors llegint

El bisbe agenollat

Epitafi, a manera de
pergamí, sostingut
per quatre àngels

Estàtua jacent
del canonge

Sepulcre de Bernat Raset

A l’esquerra s’hi troba la tomba d’en Bernat (+1442). Se’l representa vestit de militar, agenollat i amb les mans juntes en actitud de pregària. Davant seu hi hauria una escultura de st. Jordi –patró de la cavalleria- que, possiblement, és el que ara és dalt d’un pilar del presbiteri.

Sant Jordi, actualment
en un pilar del presbiteri.

Bernat Raset agenollat
pregant davant sant Jordi.

Epitafi i escuts
familiars.

Sant Jordi, actualment
en un pilar del presbiteri.

Bernat Raset agenollat
pregant davant sant Jordi.

Epitafi i escuts
familiars.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL