EL TRESOR DE LA CATEDRAL

La sala 2 – Creus processionals

SALA 2  – Creus processionals

Creu “de les Confraries”

Creu processional “de les Confraries” del segle XIV, realitzada en argent daurat i pedres precioses sobre fusta. A l’anvers, i en els extrems dels braços de la creu, hi trobem uns medallons decorats amb esmalts on s’hi representen els símbols dels quatre  evangelistes (tetramorf). Al centre de la creu hi veiem el Crist crucificat, una escultura exempta de plata.

Destacats

Detall del camafeu d’origen grec
amb la imatge de Zeus convertit
aquí en sant Joan Evangelista.

SALA 2 - Creu “dels Esmalts”

És una obra de mitjans del segle XIV i d’estil gòtic. S’atribueix a en Pere Berneç, orfebre i argenter valencià, autor també del retaule de l’altar major de la catedral de Girona i altres creus processionals. És una creu de fusta recoberta de plata daurada, cisellada i repujada, muntada amb esmalts, filigrana i pedreria.

Detall de la Ressurrecció de Crist.

SALA 2 - Creu “de les Perles”

El disseny correspon a Pere Joan Palau, argenter barceloní, i la realització a Jeroni Antoni Coll i Joan Coll (pare i fill), argenters de Girona. Es tracta d’una peça destacable de l’orfebreria catalana del segle XVI. Destaquen el peu d’argent, cisellat i retallat, i la creu d’or amb peces esmaltades als extrems. És considerada la darrera creu processional gòtica, que conté, alhora, la innovació renaixentista. És una creu processional que tenia la funció d’encapçalar les processons religioses i altres rituals de la Catedral.

Detall de la Mare de Déu amb
el nen amb un ram de perles.

Detall de la Mare de Déu amb
el nen amb un ram de perles.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL