CATEDRAL INTERIOR

La capella de Tots Sants

Retaule de Tots Sants i sepulcre de Bernat de Vilamarí

Conté un retaule barroc, de fusta daurada i policromada, d’estil tardomanierista, contractat el 1594.

Destaca la pintura central de grans dimensions tot representant la figura de Crist ressuscitat voltat de sants i santes. Sota la pintura, a la part central, s’hi representa l’escena de l’adoració dels pastors i, a banda i banda, sota les columnes, la representació de dues figures femenines com a al·legoria de l’Església i la religió. El retaule es deu a l’escultor gironí Esteve Bosch, mentre que la pintura central la va realitzar el reconegut pintor italià Giovanni Toscano.

En aquesta capella també es conserva el sepulcre de Bernat de Vilamarí (1292-1312), oncle de Guillem, enterrat a la capella adjacent.

Destacats

Sepulcre de Bernat de Vilamarí.

Sepulcre de Bernat de Vilamarí.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL