EL TRESOR DE LA CATEDRAL

La sala 1 – Mare de Déu amb el Nen

SALA 1 – Mare de Déu amb el Nen

Es tracta d’una escultura romànica, datada el XII, de la qual se’n desconeix l’autor. Realitzada en fusta de boix, estava recoberta de làmines de plata; en algun moment les va perdre i es va trencar els braços i els peus de la Mare i el braç del Nen.

Podem apreciar en aquesta talla les característiques pròpies de l’escultura romànica: simetria, antinaturalisme, esquematització del trets físics i dels plecs de les robes, frontalitat i hieratisme.

Destacats

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL