CATEDRAL EXTERIOR

La Pia Almoina

La pia almoina · Localització

L’edifici forma una de les façanes laterals de la plaça de la catedral, i llinda per tant, amb el lateral sud de l’escalinata d’accés a la Seu. Fou fundada el 1228 per Arnau d’Escala, administrador del capítol de la Catedral i és una de les mostres del gòtic civil més notables de Girona. En destaca especialment, la façana nord, del primer terç del segle XV.

En el moment de la fundació, l’edifici tenia com a objectiu -freqüent al món cristià medieval- d’allotjar l’activitat de l’almoina, consistent en donar pa als més necessitats.

Destacats

pia-almoina

Façana de la Pia Almoina
des de l’escalinata de la Catedral.

mare de deu de la pia almoina

A la façana principal hi trobem una
imatge de la Mare de Déu de la Pia
Almoina (s. XV)
,
tallada en pedra,
sostinguda damunt una senzilla
mènsula i protegida per un
dosseret.
Una representació que segueix models
francesos molt estesos a Catalunya.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL