CATEDRAL INTERIOR

El claustre

El claustre

Es troba al costat nord de la Catedral. Segons les darreres recerques bibliogràfiques, s’apunta la probable participació del mestre Arnau Cadell, documentat també al monestir de Sant Cugat, i del taller dels mestres pedrers Maxella. És un claustre de finals del segle XII, d’estil romànic. Els especialistes han trobat una relació amb el claustre de Sant Pere de Rodes i amb el de Sant Cugat del Vallès, tots dos de la mateixa època.

L’obra és de planta trapezoidal, per tal d’adaptar-se a l’espai disponible; a la banda sud hi ha l’antiga muralla. La construcció és de carreus de pedra de Girona. Les quatre naus estan cobertes amb volta: una de canó i la resta de quart de canó. Les voltes s’aguanten per una galeria d’arcs sostinguts per pilars i dobles columnetes.

L’obra escultòrica que trobem en els pilars i capitells d’aquest claustre és molt interessant. L’estil és típic romànic, amb desproporció i antinaturalista, i hi podem veure influències del sud de França. Hi ha alguns capitells que són més tardans i d’altres de factura gòtica. És en els frisos dels pilars de l’ala sud on hi ha els relleus més interessants, així com als capitells de les columnes.

En relació a  la iconografia, s’hi representen escenes de l’Antic Testament -en els pilars-, i també del Nou Testament, temes vegetals, geomètrics i d’altres amb homes i animals -en els capitells de les columnes-. Alguns capitells gòtics han substituït els originals (vegeu-ho a l’esquema).

Tot just en accedir al claustre, a la dreta, podem veure la capella de la Mare de Déu de Bell-Ull, d’estil gòtic. Tant la imatge de la Mare de Déu com les dels àngels s’atribueixen al mestre Bartomeu. Trobem, també, tombes a les parets, així com multitud de làpides, la major part de canonges, al sòl de les galeries del claustre.

El claustre és un element originari de l’arquitectura monàstica que s’adopta també per a les canòniques. Tenia la funció d’articular les diferents dependències de la vida comuna dels

canonges: dormitori (avui capella Conventual), refetor (avui capella de l’Esperança), scriptorium i biblioteca.

Destacats

Galeria sud / galeria oest.

PRIMER PILAR de la Galeria sud.
CARA NORD. La família de Noé
pujant a l’Arca.

SEGON PILAR. Galeria sud.
Cara Oest. Relleus de Crist
davallant als inferns i càstigs
dels condemnats.

TERCER PILAR. Galeria Sud.
Cara est. Història de Jacob i Raquel.

A la Galeria Est es veuen capitells
historiats amb el cicle de Samsó.
En aquesta imatge, Samsó enderroca
les columnes del temple dels filisteus.

Galeria Oest. Cara Sud. Bisbe beneint
les obres i picapedrers treballant.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL