EL TRESOR DE LA CATEDRAL

La sala 4. Tapís de la Creació

Tapís de la creació
Sales 3 i 4 del Tresor

A la part central s’hi representa la Creació seguint el relat del Gènesi: l’Any, les Estacions, el Rius del Paradís, mesos i dies de la setmana. A la part baixa hi trobem escenes sobre la llegenda de la Vera Creu (vegeu l’esquema).

Tenia una funció litúrgica, però els experts no s’acaben de posar d’acord amb la ubicació. Alguns pensen que seria un baldaquí damunt l’altar major; d’altres pensen que seria com un retaule, penjat darrere l’altar. Darrerament, es creu que podria ser una catifa que es col·locaria davant de l’altar major en algunes cerimònies.

Destacats

Els quatre vents

Vent del nord, 
"Septentrio"

Vent de l'oest, 
"Cephirus"

Vent del sud, 
"Auster"

Vent de l'est, 
"Subsolanus"

Vent del nord, 
"Septentrio"

Vent de l'oest, 
"Cephirus"

Vent del sud, 
"Auster"

Vent de l'est, 
"Subsolanus"

Un riu, les quatre estacions, Samsó i Hèrcules

Geó. 
Riu del Paradís

Samsó

Estiu

Tardor

Geó. 
Riu del Paradís

Samsó

Estiu

Tardor

L'any

Hivern

Primavera

Hèrcules

Fragment d'un altre
riu del Paradís

L'any

Hivern

Primavera

Hèrcules

Fragment d'un altre
riu del Paradís

Mesos de l’any

Juny

Maig

Abril

Març

Diumenge

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Dilluns

Llegenda de la creu

Sta Helena a 
Jerusalem, 
interrogant
als jueus

Creu i part de
corona reial

Troballa de 
la creu

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL