CATEDRAL INTERIOR

La capella de sant Narcís

La capella de sant Narcís
Retaule de sant Narcís

Abans capella de sant Andreu

Aquesta capella conté el retaule de sant Narcís. L’autor de la part escultòrica d’aquest retaule és Pau Costa (entre els anys 1718 i 1724), mentre que el de les pintures és Antoni Viladomat (cap al 1727).

A les parets laterals de la capella hi trobem dues pintures del mateix autor que representen, a l’esquerra, el martiri de sant Narcís i, a la dreta, el miracle de les mosques del sant. Aquest darrer episodi fa referència a una llegenda gironina que explica que, quan les tropes franceses de Felip III l’Ardit van entrar a la ciutat, alguns soldats van profanar la tomba del sant; del sepulcre varen aparèixer una munió de mosques que van picar els soldats i els cavalls, cosa que va propiciar la fugida de les tropes cap a França i la mort del mateix rei.

Destacats

Retaule de Sant Narcís.

Santa Teresa de Jesús.

Sant Llorenç.

Santa Maria de Cervelló.

Sant Andreu, antic
titular de la capella.

Sant Narcís, com bisbe
amb el bàcul i mitra.

Sant Feliu.

Retaule de
Sant Narcís.

Santa Teresa
de Jesús.

Sant Llorenç.

Santa Maria
de Cervelló.

Sant Andreu, antic
titular de la capella.

Sant Narcís, com bisbe
amb el bàcul i mitra.

Sant Feliu.

Sant Narcís a la fornícula central.

Sant Narcís a la fornícula central.

Martiri de sant Narcís.

Miracle de les mosques.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL