CATEDRAL INTERIOR

La capella del Baptisteri

CAPELLA DEL BAPTISTERI
pica baptismal

Abans capella de sant Julià i santa Basilisa

La pica baptismal és la peça més interessant de la capella. Realitzada entre el 1535 i el 1545, és obra dels escultors Guido del Belljoc, Joan Roig i el mestre Tomàs.

Està realitzada en un sol bloc de pedra de Girona i es troba enclotada en un forat per tal que l’aigua estigui a l’abast. La part superior de la pica té dotze cares, i a cadascuna s’hi representa un apòstol amb un llibre a la mà de formes classicistes. És un dels pocs exemples renaixentistes que conserva la Catedral.

Destacats

L’apostol sant Joan.
Detall de la part superior de la pica.

L’apostol sant Joan.
Detall de la part superior de la pica.

Abans capella de sant Dalmau i sant Jordi

Conté el retaule dedicat a sant Isidor pagat pel canonge Isidor Orteu, i obrat cap el 1780. Cal destacar especialment, les tombes dels germans Dalmau i Bernat Raset.