CATEDRAL INTERIOR

La capella de l’Anunciació

La capella de l’Anunciació
Retaule de l’Anunciació

Abans capella de Sant Joan Baptista

Aquesta capella conté el Retaule de l’Anunciació. És obra de Pau Costa, d’estil barroc, realitzat en fusta daurada i policromada. Es va fer entre els anys 1715 i 1725.

Fou encarregat i finançat pel canonge Jaume Codolar. És per això que a dalt de tot del retaule hi ha l’escultura de Sant Jaume a cavall i, en els bancals a cada costat de l’altar, l’escut de la família Codolar.

Destacats

Caritat

Sant Jaume a cavall

Fe

Esperança

Déu Pare i l'Esperit sant
en forma de colom, entre
núvols i serafins

Anunciació

Arcàngel Gabriel

Sant Bonaventura

Mare de Déu

Sant Francesc
de Paula

Naixement i adoració
dels pastors

Altar

Escuts familiars 
de Jaume Codolar

Caritat

Sant Jaume a cavall

Fe

Esperança

Déu Pare i l'Esperit sant
en forma de colom, entre
núvols i serafins

Anunciació

Arcàngel Gabriel

Sant Bonaventura

Mare de Déu

Sant Francesc
de Paula

Naixement i adoració
dels pastors

Altar

Escuts familiars 
de Jaume Codolar

Detall del tema central de l’Anunciació.
L’arcàngel Gabriel amb el braç aixecat
anuncia a Maria que serà la Mare de
Déu, al seu davant hi veiem un faristol
amb un llibre. Entre els dos s’hi ubica
un lliri blanc, símbol de puresa.

Detall del tema central de l’Anunciació.
L’arcàngel Gabriel amb el braç aixecat
anuncia a Maria que serà la Mare de
Déu, al seu davant hi veiem un faristol
amb un llibre. Entre els dos s’hi ubica
un lliri blanc, símbol de puresa.

Detall de l’escut de
la família Codolar,
situat en els bancals a
cada costat de l’altar.

Detall de l’escut de
la família Codolar,
situat en els bancals a
cada costat de l’altar.

Detall del relleu amb
el naixement de Jesús
i l’adoració dels pastors.

Detall del relleu amb
el naixement de Jesús
i l’adoració dels pastors.

INDEX · de continguts

CATEDRAL EXTERIOR

CATEDRAL INTERIOR

EL TRESOR DE LA CATEDRAL